Ina Fekken

Ina Fekken is een pessimistische romanticus

Haar papierwerken lijken op het eerst gezicht lieflijk en zonder gevaar, maar zijn dat bij nadere beschouwing niet.
Papier heeft dat fragiele, damesachtige versieren, ideaal om ons in de luren te leggen.

Het bedrieglijk decoratieve van haar werk behandelt actuele thema’s. De installatie in de zaalkerk van Schildwolde, gelegen middenin het aardbevingsgebied van Groningen, ging over de gaswinningsproblematiek die Groningers ondervinden. De herenbank midden in het koor was omhuld met een papieren motief van boortorens, dit was pas zichtbaar als je dichterbij kwam. Het werk riep veel associaties op en nodigde uit tot gesprek en reflectie. Dit werk kreeg een vervolg in de sculptuur “Huizinge 3.6” in het CODA museum tijdens Paper Art 2017. De laatste tijd slaat haar werk een steeds meer een activistische richting in.

Sluit Menu