Henk Kooi

“Hergebruik is per definitie duurzaam bouwen”
Dit statement is zijn lijfspreuk.
Het heeft zijn voorkeur om waardevolle bouwwerken te her-bestemmen en daarmee sloop te voorkomen. Dit is mede ingegeven door zijn respect voor beeldbepalende architectuur in stad en land.

Een ander factor die van invloed is op zijn werk is het honoreren van wensen en keuze’s van de toekomstige bewoners of gebruikers waarvoor hij ontwerpt. Dit komt zowel in de architectuur van de gebouwen tot uitdrukking alsmede in de keuze voor wie hij als architect wil werken.

Sluit Menu