Ans Teunissen

Ik schilder, teken en verbeeld ‘landschappen’ – in de ruimste zin van het woord.
Landschappen van grote tot uiterst kleine schaal, via waarneming, herinnering of fantasie. Van buitenaf en van binnenuit.
Het landschap dat ik tracht te verbeelden heeft een dynamisch karakter. Het is geen stilstaand object, maar een wereld in voortdurende ontwikkeling. Het heeft zowel figuratieve als abstracte elementen. Ik tracht er zoveel mogelijk verrassing en avontuur in te vinden, in te leggen en in over te dragen.
In feite is wat ik ‘landschap’ noem een metafoor van de wijze waarop ik de wereld waarneem.

De tekeningen zijn gemaakt met oostindisch inkt

Sluit Menu